2009, ജൂലൈ 7, ചൊവ്വാഴ്ച

ബജറ്റ്‌ 2009-2010

"ഈ ബജറ്റ്‌ ഇന്ത്യൻ ജനതക്ക്‌ നേരേയുള്ള ഒരു യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനമാണ്" എന്ന്പറഞ്ഞത്‌ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ജവഹറിലാൽ നെഹ്റുമന്ത്രിസഭയിൽ ആദ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റ്‌ അവതരിപ്പിച്ച വേളയിൽ അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്‌ ഏ കെ ഗോപാലൻ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്‌.
അന്നുമുതൽ ഇന്ന് രണ്ടാം യു പി എ സർക്കാറിലെ ധനമന്ത്രി പ്രണാബ്‌ മുക്കർജ്ജി അവതരിപ്പിച്ച 2009-2010 ലെ സമ്പൂർണ്ണ പൊതു ബജറ്റ്‌ വരെ യുദ്ധം തുടരുക തന്നെയാണ്.
കോൺഗ്രസ്സിന്റെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിത സോഷ്യലിസ്റ്റ്‌ സങ്കൽപ്പത്തേയും ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസത്തേയും കയ്യൊഴിഞ്ഞ്‌
1990 മുതൽ ആരംഭിച്ച സാമ്രാജ്യത്വ ആഗോള വൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം
നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നയമാക്കി നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയതു മുതൽ സാമ്രജ്യത്വ ധന കാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാർവ്വ ദേശീയ മൂലധനത്തിന്റെ ലാഭതാൽപര്യം കണക്കിലെടുത്ത്‌
ബജറ്റ്‌ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ
രാജ്യത്തിന്നും അതിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും എതിരേയുള്ള കടുത്ത യുദ്ധമായി ബജറ്റുകൾ മാറിത്തീരുന്നു .
രാജ്യം നേരിട്ട്‌ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാർഷിക മേഖലയുടെ തകർച്ച ,
വിലക്കയറ്റം,
തൊഴിലില്ലായ്മ ,
ഊഹ മേഖലയുടെ വികാസം,
അസമത്വങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അതീവ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതിയും ഈ ബജറ്റിൽ ഇല്ല.
തീവ്ര ഉദാര വൽകരണവും,സ്വകാര്യ വൽക്കരണത്തിന്നും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ഈ ബജറ്റ്‌ ചില ജനപ്രിയ പരിപാടികൾ മൂന്നോട്ട്‌ വെച്ച്‌
അതിന്റെ മറവിൽ കോർപ്പറേറ്റ്‌ കുത്തകകൾക്ക്‌
എല്ലാവിധ സൗകര്യവും സൗജന്യവും ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതിൽ
ഭ്രാന്തമായ ആവേശം കാണിക്കുന്നുണ്ട്‌.
പാർലമെന്റിനേയും ജനപ്രതിനിധികളേയും സഭകളിലും ചർച്ചകളിലും വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടു വരാതെ
രാഷ്ട്രീയവും നയപര വുമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും
വിദേശ ശക്തികളുടെ താൽപര്യാനുസരണം രാജ്യത്ത്‌ നടപ്പിലാക്കുന്ന കുറ്റകരമായ പ്രവണതകൾക്ക്‌ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്‌ 90 കളിലാണ്.
യഥാർത്ഥ വിഷയങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട്‌ ബജറ്റുകൾ അവതരിപ്പിക്കുക അതിൽ ചില പോപ്പുലിസ്റ്റ്‌ വിഷയങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച്‌ കയ്യടി വാങ്ങിക്കുക
മറ്റ്‌ കാര്യങ്ങൾ ബജറ്റിന്ന് മുൻപോ ശേഷമോ നടപ്പിലാക്കുക
പിന്നീട്‌ സഭയേ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച്‌ അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കുക.
ഇതൊരു പതിവ്‌ നിലപാടായി ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അംഗീകരിച്ചു വരികയാണ്.
യു പി എ സർക്കാറിന്റെ ആദ്യത്തെ പൊതുബജറ്റും
കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയുടെ ബജറ്റ്‌ പോലെതന്നെ
സാമ്രാജ്യത്വ ആശ്രിത നയങ്ങളോട്‌
ഉറച്ച കൂറ് വിളമ്പരം ചെയ്യുന്നത്‌ തന്നെയാണ്.
ഇതിൽ ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഏറെയുണ്ടാവും
എന്ന് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
പ്രത്യേകിച്ച്‌ ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ.
"മറ്റ്‌ എല്ലാത്തിനും കാത്തിരിക്കാം;കൃഷിക്കൊഴികെ"
എന്ന നെഹ്റു വിന്റെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ്
കഴിഞ്ഞ ബജറ്റ്‌ അവതരണ വേളയിൽ ചിദംമ്പരം കാർഷിക മേഖലയെക്കുറിച്ച്‌ പരാമർശ്ശിച്ചത്‌.
"ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടനയുടെ നായകൻ കർഷകരാണെന്നാണ്"
മുൻപ്‌ ധനമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ബജറ്റ്‌ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്‌
പ്രണാബ്‌ മുക്കർജ്ജി പ്രശംസിച്ചത്‌.
അതേ പ്രണാബ്‌ മുക്കർജ്ജി
ഇന്ന് ബജറ്റ്‌ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്‌ പറഞ്ഞു"
ഇന്ത്യയിൽ 60 ശതമാനം വരുന്ന ജനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നത്‌ കാർഷിക മേഘലയെ ത്തന്നെയാണെന്ന്"
എന്നാൽ കർഷക സമൂഹത്തിന്ന് വായ്പ്പ നൽകുന്നതിന്ന ല്ലാതെ അതിന്നപ്പുറം ചിന്തിക്കാൻ പോലുംബജറ്റ്‌ തയ്യാറായില്ല.
അതും പലിശ 4ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 7 ശതമാനമാക്കി ഉയർത്തി.
ഈ മേഖലയിലെ സബ്സിഡി,റേഷൻ വിഹിതം,വൈദ്യുതി,ജലസേജനം, എന്നിവയിൽ അവ്യക്തത.
ബാക്കി വരുന്ന 30 ശതമാനം നില നിൽകുന്നത്‌ പരമ്പരാഗത മേഖലയിലാണ്.
പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളിലും കൃഷിയിലും ഊന്നിയത്‌ കൊണ്ട്‌
രക്ഷ ഇല്ലെന്നും ആഗോളീകരണ പ്രവണതകൾക്കൊത്ത്‌
"നവ വളർച്ചാ മേഖല 'കളിൽ ഊന്നിയത്‌ കൊണ്ട്‌ മാത്രമേ പ്രയോജനമുള്ളൂ എന്നവാദഗതി ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ തലത്തിൽ പോലും സജീവമാണ് പരംമ്പരാഗത മേഖലയേക്കുറിച്ച്‌ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല
കൈത്തറി,ടെക്സ്റ്റൈയിൽ ആഭരണനിർമ്മാണം,
കരകൗശലം,തുകലെന്നീ മേഖലക്ക്‌ നീക്കി വെച്ചത്‌
കയറ്റുമതിക്കാരുടെ പോക്കറ്റിലെത്തും.
പൊതു മേഖലയോടുള്ള നിത്യ വൈരത്തിന്ന് കുറവൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല .
1991 മുതൽ തുടങ്ങിയ വിത്തെടുത്ത്‌ കുത്തൽ പദ്ധതി
49 ശതമാനമാക്കി.
ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടേയും,തകർച്ചയുടേയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ
അമേരിക്കയടക്കം നയം തിരുത്തുമ്പോഴും
കണ്ടാലും,കൊണ്ടാലും പഠിക്കാത്തവരായി പെരുമാറുന്നു
ഓരോ ബജറ്റ്‌ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റ്യും വളർച്ചാ നിരക്കുകളും ഊന്നലുകളു പരിശോധിച്ചാൽ
കേന്ദ്രം മുതൽ പ്രാദേശിക തലം വരെയുള്ള
മുഴുവൻ ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയും അർത്ഥരഹിത മായിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അവസ്ത.
നിർവ്വഹണത്തിലെ സാങ്കേതിക പരാജയങ്ങൾ എന്നനിലയിൽ നീതീകരിക്കാവുന്നതിന്നപ്പുറം
വിഷയം അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക ദർശ്ശനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്‌ തന്നെയാണെന്ന് കാണാൻ ഇനിയെങ്കിലും തയ്യാറാവുക....

2009, ജൂലൈ 2, വ്യാഴാഴ്‌ച

ചിത്രകാരനും,ചാർവ്വാകനും,സുനിലും,സി കെ ബാബുവും ചോദിക്കുമോ എന്നുറപ്പില്ലാത്ത ചില ചോദ്യങ്ങൾ

കുറ്റപ്പെടുത്തലിന്റെ സംസ്കാരം തർക്കങ്ങളെ ജനാധിപത്യരീതിയിൽ പരിഹരിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യതയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? രാഷ്ട്രീയം ഒരു സമവായ ചർച്ചയാവണമെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? ഒത്തു തീർപ്പുകളിലൂടേയും സമവായങ്ങളിലൂടേയും ഒരു പൊതുസമൂഹം നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ?
ആഗോളവൽക്കരണം അനിവാര്യതയായിരിക്കുന്നു വെന്നും ജനങ്ങളും അതംഗീകരിക്കണം എന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ?
മത നിരപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യം,മാനവികത,സോഷ്യലിസം തുടങ്ങിയ ദർശ്ശനങ്ങളെല്ലാം കാലഹരണപ്പെട്ടതും മതസതാചാരം, മതമാനവികത,മത സത്വം എന്നിങ്ങനേയുള്ള സൂഷ്മ രാഷ്ട്രീയ സങ്കൽപ്പങ്ങൾക്കാണ് ഇനി പ്രസക്തി എന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ?
ഇസ്ലാമും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുംതമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യമാണ് ലോകത്തിലെ മുഖ്യ വൈരുദ്ധ്യമെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ?
ബ്രിഹത്ത്‌ ആഖ്യാനങ്ങൾക്ക്‌ ഇനി പ്രസക്തി ഇല്ലെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ?
ബി സി 2500ൽ മുൻപ്‌ പൂർവ്വേഷ്യയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ കുടിയേറി പാർത്ത ആര്യന്മാർ തദ്ദേശീയ ജനതയെ കീഴടക്കി എന്ന ചരിത്രത്തെ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ?
വേദകാല ആര്യന്മാർ നിഷാദർ,പൂൽക്കാസർ,ദസ്യുക്കൾ,അസുരന്മാർ,ചണ്ഡാലർ എന്നിങ്ങനെ വിഭജിതമായിരുന്ന ദ്രാവിഡരെ കീഴടക്കി എന്നതിനെ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ?
ആര്യന്മാർ കീഴടക്കിയ ദ്രാവിഡർ പുരോഗതിയിലും,സംസ്കാരത്തിലും മുന്നിട്ട്‌ നിന്നവരായിരുന്നു എന്ന് സിന്ധുനദീതട സംസ്കാരത്തേക്കുറിച്ച്‌ നടത്തിയ കണ്ടെത്തലിൽ തെളിയിക്കപ്പേട്ടു എന്ന് താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ?ബ്രാഹ്മണരുടെ ആര്യൻ പിന്തുടർച്ച എന്ന പോലെ നായന്മാരുടെ നാഗന്മാരായുള്ളതും,ദീവരരുടെ വ്യാസോൽഭവ ജനതായായുള്ളതും, ഈഴവരുടെ ബുദ്ധമതക്കാരായവരുടെയും,പുലയരുടെ ചേരമരായുള്ളതും,കമ്മാളന്മാരുടെ വിശ്വകർമ്മജരായുള്ളതുമായ ആദ്ധ്യാരോപങ്ങളെ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ?
ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്തത്തിന്നെതിരെ ബുദ്ധ-ജൈന മതങ്ങൾ നടത്തിയ കടുത്ത ലഹളയിൽ ബുദ്ധമത രാജാക്കന്മാർ സ്ഥാപിച്ച മൗര്യസാമ്രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര കലാപത്തിലൂടെ അട്ടിമറിച്ച്‌ ആധിപത്യം നേടിയ ബ്രാഹ്മണർ മനുസ്മൃതിയിലൂടെ ഒരു നിയമ രാഷ്ട്രീയ ക്രമം ശൃഷ്ടിച്ചതിലൂടെയാണ് ചാതുർ വർണ്ണ്യത്തിലെ തൊഴിൽ വിഭജനം ജാതിവ്യവസ്ഥയിലേക്ക്‌ പരിവർത്തനപ്പെട്ടത്‌ എന്നചരിത്രം താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ?പരശുരാമൻ മഴുവെറിഞ്ഞ്‌ കേരളം സൃഷ്ടിച്ച്‌ ബ്രാഹ്മണർക്ക്‌ ദാനം നൽകിയതാണെന്ന കേർളോൽപ്പത്തി കഥ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ? ഭൂമി ഗോളാകൃതിയിലാണെന്നും അത്‌ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ?
മനുസ്മൃതി-വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയെ പ്രത്യയശാസ്ത്രമായി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?
ബ്രാഹ്മണാധിപത്യം സാമ്പത്തികമായ ആധിപത്യം മാത്രമല്ലെന്നും ആചാരാനുഷ്ടാനമായ സാംസ്കാരികാധിപത്യം കൂടിയാണെന്ന് താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ?
ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഉച്ഛ-നീചത്വങ്ങൾ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞതായി താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ?
എസ്‌ സി, എസ്ടി വിഭാഗങ്ങൾക്ക്‌ നൽകുന്ന സംവരണമാണോ രാജ്യത്ത്‌ തൊഴിലില്ലായ്മ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്‌?
അയിത്തവും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും അവസാനിച്ചതായി താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ?ആര്യ- ദ്രാവിഡ സംസ്ക്കാരങ്ങളിൽ താങ്കൾ ഏതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.? വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ?
ദൈവ നീതിയാണോ ജനാധിപത്യ നീതിയാണോ ഉയർത്തിപിടിക്കേണ്ടത്‌? ബാബറി മസ്ജിത്‌ തകർത്തത്‌ ശരിയാണോ?
എന്താണ് തീവ്രവാദം?
കാശ്മീർ പ്രശ്നം എങ്ങിനെ പരിഹരിക്കും?സദാചാരവും,സംസ്കാരവും,ജീവിതവും ഒന്നും അഭിലാഷ ചിന്തകൾ കൊണ്ട്മാത്രം നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്പോലെ ആവുമോ?ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്‌?
ദൈവങ്ങളെ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന വാദത്തെ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ?